Revisor Göteborg

Nätverkande revisionsbyrå med bred kompetens och nöjda kunder

Om oss

Nordenhams Revisionsbyrå har ett dussin erfarna och engagerade medarbetare som alla är specialister inom sina respektive områden.

Verksamheten leds av Kerstin Nordenham Murby, en auktoriserad revisor,  civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult.

Många av våra kunder är återkommande, vilket vi ser som ett gott betyg! Tjänsterna vi tillhandahåller innefattar allt från deklarationer till ekonomisk rådgivning, alltid uppbackade av gedigen branscherfarenhet. 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med ekonomin.